Zoekresultaten  1-10 van de 588 resultaten

 • Aanbiedingsbrief antwoorden schriftelijk overleg stand van zaken Einstein Telescoop

  Minister Van Engelshoven stuurt de antwoorden op de schriftelijke vragen over de brief met de stand van zaken van de Einstein Telescoop naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijk overleg stand van zaken Einstein Telescoop

  Minister Van Engelshoven beantwoordtp de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de brief met de stand van zaken van de Einstein Telescoop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de ransomware-aanval bij NWO

  Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) slachtoffer is geworden van een ransomware-aanval. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief EK met verslag informele Raad voor Concurrentievermogen EK

  Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van een informele Raad voor Concurrentievermogen naar de Eerste Kamer. De raad vond plaats op 3 februari 2021 plaats. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief TK met verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 3 februari 2021 TK

  Minister Van Engelshoven stuurt een brief met het verslag van een informele Raad voor Concurrentievermogen naar de Tweede Kamer. De raad vond plaats op 3 februari 2021 plaats. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenadvies 1 Kaders voor de toekomst

  Het rapport bevat adviezen van van de wetenschappelijke Curriculumcommissie over curriculumherziening in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenadvies 2 Kaders voor de toekomst

  Het 2e tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie gaat over de concept-werkopdracht aan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. De opdracht gaat over de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij tussenadviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie

  Minister Van Engelshoven stuurt het 1e en het 2e tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen uit schriftelijk overleg Ruimtevaart en innovatie

  Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over ruimtevaart en innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afronding vervolgstappen SURF in verband met verkoopproces Vancis

  Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de vervolgstappen rondom mogelijke tekortkomingen in het verkoopproces van Vancis, dochter van SURF, in 2016. SURF is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen die werkt aan ICT-voorzieningen. Vancis is een leverancier van ICT-diensten en was tot moment van verkoop 100% dochter van SURF.

  Bekijk document gepubliceerd op