Zoekresultaten  1-10 van de 787 resultaten

 • Rijksaanbestedingskalender

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijkscontracten

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per Categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief overzicht toezeggingen aan Eerste Kamer door ministerie van Financiën

  Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste Kamer, mede namens de staatssecretarissen van Financiën, een geactualiseerd overzicht van de stand van zaken van gedane toezeggingen waarvan de termijn volgens de Eerste Kamer op 1 juli 2020 is verstreken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactietabel Toezeggingen aan Eerste Kamer door ministerie van Financiën

  Reactietabel Toezeggingen aan Eerste Kamer door ministerie van Financiën

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over gedwongen ontslagen bij Holland Casino

  Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Ondanks 55,8 miljoen aan staatssteun toch gedwongen ontslagen bij Holland Casino'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief vervolgstappen kapitaalbehoefte TenneT

  Minister Hoekstra informeert de Tweede Kamer over de vervolgstappen inzake de kapitaalbehoefte van TenneT.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Machtigingswet oprichting Invest International

  Minister Kaag schrijft een brief over het Wetgevingsoverleg van 14 december 2020. Tijdens dit overleg vond de oprichting van Invest International plaats en nam de Kamer een drietal moties aan. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met visie op DBFMO naar aanleiding van overschrijdingen bij infrastructuurprojecten

  Minister Hoekstra van Financiën stuurt (naar aanleiding van overschrijdingen bij infrastructuurprojecten) een brief over zijn visie op DBFMO (Design Build Finance Maintain Operate). Hij beschrijft eerst het beleid ten aanzien van de contractvorm DBFMO en daarna gaat hij in op de uitvoering die binnen dit beleid plaatsvindt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging besluit subsidie voor Stichting Hyperloop Development Program

  Gewijzigd besluit op het verzoek van de stichting Hyperloop Development Program om subsidie voor het Hyperloop Development Program en voor activiteiten van de stichting European Hyperloop Centre .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie commissarisbeloningen

  - Evaluatie commissarisbeloningen

  Bekijk document gepubliceerd op