Zoekresultaten  1-10 van de 3.473 resultaten

 • Factsheet 'Alleen jij bepaalt wie je bent'

  “Alleen jij bepaalt wie je bent” (AJB) is een preventieve gedragsinterventie met als doel het voorkomen van de ontwikkeling van delinquent gedrag bij kwetsbare jongeren. Een unieke combinatie van sport en gedragsontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot Suriname

  Minsiter Blok schrijft een brief over de stand van zaken van verschillende moties die betrekking hebben op de relatie tussen Nederland en Suriname. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op moties en amendementen OCW

  Minister Van Engelshoven en minister Slob reageren op moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief EK over besluit deelneming in de gemeenschappelijke regelig Tresoar

  Minister Slob stuurt zijn besluit tot deelneming in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Tresoar naar de Eerste Kamer. De regeling Tresoar beheert de archieven van de rijksorganen in de provincie Friesland. Hij geeft daarbij een toelichting bij de regeling en de aanleiding voor zijn besluit. Eenzelfde brief heeft hij gestuurd naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taljochting mienskiplike regeling Tresoar FRYSK

  Friestalige tekst van het besluit tot deelneming in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Tresoar voor beheer van de archieven van de rijksorganen in de provincie Friesland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tekst Mienskiplike Regeling Tresoar FRYSK

  De Friestalige tekst van de besluiten voor de gemeenschappelijke regeling tot de instelling van een openbaar lichaam dat de archiefbescheiden en collecties beheert die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Fryslân, de Provinciale en Buma Bibliotheek te Leeuwarden en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuwarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Tresoar

  Besluit tot deelneming in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Tresoar voor beheer van de archieven van de rijksorganen in de provincie Friesland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief TK Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regelig Tresoar

  Minister Slob stuurt zijn besluit tot deelneming in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Tresoar naar de Tweede Kamer. De regeling Tresoar beheert de archieven van de rijksorganen in de provincie Friesland. Hij geeft daarbij een toelichting bij de regeling en de aanleiding voor zijn besluit. Eenzelfde brief heeft hij gestuurd naar de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tekst gemeenschappelijke regeling Tresoar

  Het document bevat besluiten voor de gemeenschappelijke regeling tot de instelling van een openbaar lichaam dat de archiefbescheiden en collecties beheertuit de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Fryslân, de Provinciale en Buma Bibliotheek te Leeuwarden en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuwarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over tekortkomingen Instituut Sportrechtspraak

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over tekortkomingen bij het Instituut Sportrechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op