Kamerbrief reactie op motie verbod gebruik nationaliteit of etniciteit bij risicoprofilering

Omschrijving

Minister Ollongren reageert op de motie-Azarkan-Van Weyenberg. Deze motie verzoekt de regering om ieder direct of indirect gebruik van nationaliteit of etniciteit bij risicoprofilering in de wetshandhaving onmiddellijk en expliciet te verbieden.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Informatievoorziening en ICT
  • Integratie
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 09-02-2021
Documentdatum 08-02-2021

Publicaties