Rapport `Naar een aanpak voor kwetsbare particuliere woningen`

Omschrijving

Onderzoek van Stec Groep naar een doeltreffende aanpak van de slechte bestaande (particulier) woningvoorraad in kwetsbare gebieden te komen en welke instrumenten gemeenten hiervoor hebben.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Woningmarkt
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 15-07-2021
Documentdatum 29-06-2021

Publicaties