Om de leefomgeving Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur

Omschrijving

De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) geeft advies over de mogelijkheden om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken en het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Daarbij gaat de commissie in op de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders en de verdeling van rollen, taken en bevoegdheden in het stelsel.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 04-03-2021
Documentdatum 04-03-2021

Publicaties