Multi Fuel Tankstations Effecten op Basisne

Omschrijving

Het rapport bevat een verkenning naar de veiligheid van het transport van nieuwe brandstoffen voor wegvoertuigen, zoals waterstof, bij het basisnet en de vastgestelde routes voor het transport.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 12-02-2021
Documentdatum 12-02-2021

Publicaties