Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 8 april 2021

Omschrijving

Rapport over de effecten van de publiekscampagne ‘Alleen Samen'. Het rapport beschrijft in welke mate mensen zich aan de coronamaatregelen houden en de mogelijke redenen hiervoor. Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2020. De samenvatting beschrijft de veranderingen tussen de meting van 4 tot en met 7 maart 2021 en 1 tot en met 4 april 2021.

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 08-04-2021
Documentdatum 08-04-2021

Belangrijkste resultaten effectmonitor corona

 • Het vertrouwen om de maatregelen vol te kunnen houden neemt af.
 • Minder mensen vinden dat de Rijksoverheid de juiste maatregelen treft om de verspreiding van corona tegen te gaan. Een groter aandeel vindt dat de Rijksoverheid mensen te veel beperkt in hun vrijheid met de maatregelen.
  • De naleving van de avondklok blijft gelijk, maar het draagvlak neemt verder af. Voor 6 op de 10 mensen maakt het niet uit dat de avondklok is verplaatst. 3 op de 10 vindt dit een goede verandering en 1 op de 10 vindt dit geen goede verandering.
  • Het draagvlak en de naleving van de maatregel '1 persoon bezoek' neemt af. 8 op de 10 mensen geven aan zich hieraan te houden.
  • Zowel de naleving als het draagvlak voor 1,5 meter afstand nemen af. Men geeft aan dat het minder vaak lukt om voldoende afstand te houden in de supermarkt en in de natuur.
  • Het ervaren belang van handen wassen neemt langzaam af, de naleving blijft stabiel.
  • Het draagvlak voor drukte vermijden neemt af, de naleving neemt flink af en ligt op ongeveer driekwart.
  • Thuiswerken gebeurt vaker deels en minder vaak altijd.
  • Het draagvlak voor mondkapjes dragen neemt wat af, net als de naleving in supermarkten en andere winkels.
  • Het belang voor (snel) laten testen bij klachten neemt af en ligt op ongeveer twee derde (was driekwart). Nog steeds laat ruim de helft van de mensen met klachten zich niet testen.
  • Bijna de helft denkt dat je nog wel dingen in de buitenlucht kunt doen als je een huisgenoot hebt met corona. Daarnaast denkt ongeveer een kwart dat je nog wel snel boodschappen kunt doen in die situatie.
  • Minder mensen denken dat in quarantaine gaan (73%) en bron- en contactonderzoek (56%) helpen tegen de verspreiding van corona.
  • Ongeveer 1 op de 5 mensen blijven thuis en ontvangen geen bezoek wanneer dat nodig is.
 • Zorgen over het coronavirus nemen af. Met name zorgen over financiële gevolgen (voor bedrijven en zichzelf).
 • De afname van het aandeel dat denkt dat de kans (zeer) groot is dat zij besmet raken, zet door.
 • Het aandeel dat denkt dat de maatregelen (zeer) veel helpen bij het afremmen van de verspreiding van corona is afgenomen en ligt op net iets meer dan de helft.
 • 7 op de 10 mensen hebben iets gehoord of gezien over fieldlabs. De helft daarvan geeft aan dat fieldlabs hoop geven voor de toekomst.
 • Een meerderheid vindt de zelftesten belangrijk en makkelijk om zelf te doen. Men zou dit met name gebruiken bij klachten (37%). Ook wanneer men zeker wil weten dat men geen corona heeft, omdat men in contact komt met anderen en wanneer men in contact is geweest met iemand die corona heeft gehad zou ongeveer een kwart de zelftest gebruiken.

Publicaties