Richtsnoeren financiële correcties

Omschrijving

Engelstalige richtsnoeren financiële correcties (Europese Commissie van 14-10-2011, SOLID/2011/31).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Europese zaken
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 01-11-2012
Documentdatum 02-11-2012

Publicaties