Handreiking Terugkeerfonds (ETF) november 2012

Omschrijving

Deze handreiking bevat uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie van het Europees Terugkeerfonds (ETF), en is vooral bedoeld voor subsidieaanvragers en projectuitvoerders/subsidieontvangers.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Europese zaken
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 23-11-2012
Documentdatum 23-11-2012

Publicaties