Meerouderschap en meeroudergezag

Omschrijving

Dit rapport omvat een verkennende rechtsvergelijkende studie naar meerouderschap en meeroudergezag, ten behoeve van de staatscommissie Herijking ouderschap.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 07-12-2016
Documentdatum 07-12-2016

Publicaties