Kamerbrief met Kabinetsreactie op rapport Kind en ouders in de 21e eeuw

Omschrijving

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt het rapport Kind en ouder in de 21e eeuw van de Staatscommissie Herijking Ouderschap naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij de Kabinetsreactie op het rapport.  

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 07-12-2016
Documentdatum 07-12-2016

Publicaties