Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord Voorstel van Wet wijziging gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en bevoegdheid wijziging geslacht in de akte van geboorte

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer bij de memorie van antwoord van de Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 29-11-2013
Documentdatum 13-11-2013

Publicaties