Addendum Kostenonderzoek Opleiding Abortusartsenosten

Omschrijving

Dit addendum presenteert de aanpak, uitgangspunten en resultaten van het aanvullende onderzoek naar de kosten van de opleiding van een abortusarts tot sedationist.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ethiek
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 04-03-2021
Documentdatum 04-03-2021

Publicaties