Fiche 7 Wijziging richtlijn erkenning beroepskwalificaties binnenvaart

Omschrijving

Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) met een voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2397 wat betreft de overgangsmaatregelen voor de erkenning van certificaten van derde landen.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Europese zaken
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 02-04-2021
Documentdatum 21-02-2021

Publicaties