Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Omschrijving

In dit rapport zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Dienstensector
  • Informatievoorziening en ICT
  • Markttoezicht
  • Criminaliteit
  • Kenniseconomie
  • Jeugdzorg
  • Openbare orde en veiligheid
  • Afval
  • Energie
  • Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 23-04-2018
Documentdatum 01-04-2018

Publicaties