Kamerbrief bij advies Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Omschrijving

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het eindrapport 'Om de leefomgeving' van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Zij bespreekt daarbij de belangrijkste punten uit het rapport.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 04-03-2021
Documentdatum 04-03-2021

Publicaties