Bijlage 2 Marktvraag & Business Case Bevindingen werkgroep business case (Chemelot en PoR)opgesteld door BC

Omschrijving

Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage behandelt de bedrijfsmatige mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden bij aanleg van een buisleidingenbundel in de haven van Rotterdam. Ook bevat de rapportage de uitwerking van de bedrijfseconomische kosten en baten in een business case.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Scheepvaart
  • Stoffen
  • Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 19-05-2021
Documentdatum 19-05-2021

Publicaties