Bijlage bij brief beantwoording vragen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat eindrapport adviescommissie VTH

Omschrijving

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt vragen over het eindrapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Natuur en milieu
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 23-06-2021
Documentdatum 23-06-2021

Publicaties