Beslissing op bezwaarschrift bij Wob besluit over documenten proces Wilders

Omschrijving

Afschrift van het besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van het Openbaar Ministerie (OM). Het besluit gaat over documenten over de strafvervolging van dhr. Geert Wilders vanwege zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Integratie
  • Rechtspraak
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 02-03-2021
Documentdatum 02-03-2021

Publicaties