Besluit op Wob-verzoek over notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over vier vergaderingen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema
  • Belasting
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Wob-verzoek
Publicatiedatum 02-03-2021
Documentdatum 02-03-2021

Publicaties