Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2020

Omschrijving

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen) 2020 met bijbehorende rapportenbundel naar de Tweede Kamer. Zij gaat in op de conclusies van de SvdV. Daarnaast licht zij per rapportage de belangrijkste bevindingen en acties toe.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 25-06-2021
Documentdatum 25-06-2021

Publicaties