Bijlage 4 Maatschappelijk Belang

Omschrijving

Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage richt zich op het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland via het Basisnet Spoor.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Scheepvaart
  • Stoffen
  • Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 19-05-2021
Documentdatum 19-05-2021

Publicaties