Kamerbrief bij beantwoording vragen over eindrapport adviescommissie VTH over Omgevingsdiensten

Omschrijving

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het eindrapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daasrbij gaat zij in op de voorbereiding van de kabinetsreactie op het rapport.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 23-06-2021
Documentdatum 23-06-2021

Publicaties