Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2020 15 juni 2021

Omschrijving

De Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2020 geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van de toezichthouders en van majeure risicobedrijven.  

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 25-06-2021
Documentdatum 25-06-2021

Publicaties