Evaluatie subsidieregeling omgevingsveiligheid SVO

Omschrijving

Het rapport bevat een evaluatie van de Subsidieregeling Omgevingsveiligheid (SVO). De regeling is ook bekend onder de naam 'regeling Safety Deals' (regeling SD's).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 12-02-2021
Documentdatum 12-02-2021

Publicaties