Kamerbrief over conceptversie Gezamenlijke Verklaring Conferentie over de Toekomst van Europa

Omschrijving

Minster Blok informeert de Eerste Kamer over de conceptversie van de Gezamenlijke Verklaring over de Conferentie over de Toekomst van Europa. De Gezamenlijke Verklaring tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie stelt het mandaat, de inhoud en vorm van de conferentie op hoofdlijnen vast. De drie instellingen dienen de conceptversie nog goed te keuren. 

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Europese zaken
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 02-03-2021
Documentdatum 01-03-2021

Publicaties