Bijlage 3 Realisatieplanning

Omschrijving

Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage richt zich op de stappen en (procedurele) tijdsperioden voor het in gebruik nemen van een buisleidingenbundel in de haven van Rotterdam in 2025.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Stoffen
  • Scheepvaart
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 19-05-2021
Documentdatum 19-05-2021

Publicaties